Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

παγιωμένοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία