Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

οξύτονο αρσενικό ή ουδέτερο

  1. αιτιατική ενικού, αρσενικού γένους του οξύτονος
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, ουδέτερου γένους του οξύτονος