Δείτε επίσης: νήσσα

→ λείπει η κλίση

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Παράγωγα

επεξεργασία

με νησσ- (ή και με νηττ-)