Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μη καθαρή συνάρτηση < → δείτε τις λέξεις μη, καθαρός και συνάρτηση, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική non-pure function

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

μη καθαρή συνάρτηση

  • (επιστήμη υπολογιστών) η συνάρτηση (με ή χωρίς παραμέτρους), που μεταβάλλει ή μεταβάλλεται από το υπόλοιπο σύστημα. Μία συνάρτηση που καλείται με αναφορά (call-by-refernece), εξορισμού είναι μη καθαρή συνάρτηση.
    Η συνάρτηση time(), που επιστρέφει την ώρα του συστήματος είναι μη καθαρή συνάρτηση, διότι μεταβάλλεται (επηρεάζεται) από κάποια κατάσταση του συστήματος.
    Η συνάρτηση print(9) που τυπώνει το 9, είναι μη καθαρή συνάρτηση γιατί μεταβάλει την κατάσταση της οθόνης, όπου παρουσιάζεται το αποτέλεσμα.

Αντώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία