Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μετρητή αρσενικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μετρητή θηλυκό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία