Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

μεταθέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος μεταθέτω
  2. θα μεταθέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος μεταθέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μεταθέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του μετάθεση