Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

μερικά

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μερικά