Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λόγου αρσενικό

  1. λόγος, στη γενική του ενικού