Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κτείνω < *κτενj-ω < κταν- < καν- (ομόρριζο με το καίνω και κάμνω) • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ρήμα επεξεργασία

κτείνω

Άλλες μορφές επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

και

Κλίση επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία