Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

καταναλώσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος καταναλώνω
  2. θα καταναλώσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος καταναλώνω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

καταναλώσεις θηλυκό

  1. κατανάλωση, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού