Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

καλόηθες (γενική εν. καλοήθους)