Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

θυελλώδες (γενική εν. θυελλώδους)