εἷς οἰωνός ἄριστος, ἀμύνεσθαι περί πάτρης

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης < → δείτε τις λέξεις εἷς, οἰωνός, ἄριστος, ἀμύνεσθαι, ἀμύνω, περί και πάτρη

  Φράση επεξεργασία

εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης

 • ένας (είναι) ο άριστος οιωνός, να αμυνόμαστε για την πατρίδα
  ※  8ος πκε αιώνας   Ὅμηρος, Ἰλιάς, 12 (Μ. Τειχομαχία.), στίχ. 243 (230-231, 243-244) παραινετική φράση στην Ιλιάδα, στη ραψωδία της Τειχομαχίας
  Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· / «Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις·\\
  […] εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. / τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα;
  Μ᾽ άγριον βλέμμ᾽ απάντησεν ο λοφοσείστης Έκτωρ: / «Δεν μου αρέσει παντελώς ό,τ᾽ είπες, Πολυδάμα·
  […] ένα σημάδι μόνον / είναι καλόν, να προμαχείς για την γλυκιά πατρίδα. / Kι εσύ προς τι τον πόλεμον φοβείσαι και την μάχην;
  Έμμετρη μετάφραση (1922): Ιάκωβος Πολυλάς, @greek‑language.gr
  Σκηνή: Μιλά ο Έκτορας στον Πολυδάμαντα. Έχει συμβεί να δουν έναν αετό να δίνει κακοσημαδιά για τους Τρώες, και ο Πολυδάμας προτείνει αναδίπλωση. Ο Έκτορας τότε τού λέει ότι δεν τα πιστεύει αυτά.