Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευπρόσιτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία