Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευπρόσιτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία