Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ερυθρωπή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία