Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ερυθρωποί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία