Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

επιπεδόκοιλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία