Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

επιπεδόκοιλοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία