Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εναργή

  1. εναργής, στην αιτιατική του ενικού
  2. εναργής, στην κλητική του ενικού
  3. εναργές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού