Δείτε επίσης: Κατηγορία:Λατινική γλώσσα

  Ετυμολογία

επεξεργασία
εκκλησιαστικά λατινικά < → δείτε τις λέξεις εκκλησιαστικός και λατινικά

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

εκκλησιαστικά λατινικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό


λατινική γλώσσα - lingua latina
← 75 πκε 75 πκε – 200 κε 3ος – 6ος/7ος αιώνας 5ος/6ος –14ος/15ος αιώνας 14ος/15ος – 16ος αιώνας 16ος αιώνας →   1900 →  
  παλαιά λατινικά   λατινικά
(κλασικά λατινικά)
υστερολατινικά μεσαιωνικά λατινικά αναγεννησιακά λατινικά νεολατινικά σύγχρονα λατινικά
& δημώδη λατινικά, εκκλησιαστικά λατινικά

  Μεταφράσεις

επεξεργασία