Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εδεμική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία