Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εδεμικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία