Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

διοργανώσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος διοργανώνω
  2. θα διοργανώσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος διοργανώνω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

διοργανώσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του διοργάνωση