Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διασκεδάσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος διασκεδάζω
  2. θα διασκεδάσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος διασκεδάζω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διασκεδάσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του διασκέδαση