Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διακυβερνήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος διακυβερνώ
  2. θα διακυβερνήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος διακυβερνώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διακυβερνήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του διακυβέρνηση