Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

διαδικτυακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία