Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

διαδικτυακοί αρσενικό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία