Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

δημώδες (γενική εν. δημώδους)