Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

γραμμένο ουδέτερο

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

γραμμένο