Δείτε επίσης: Γέρα, γερά

Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

γέρα ουδέτερο