Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βέβαιοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία