Δείτε επίσης: αίρω

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

→ λείπει η κλίση

  Ρήμα επεξεργασία

αἴρω (παθητική φωνή: αἴρομαι)

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία