Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ατροποποίητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία