Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ατροποποίητοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία