Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

ασπόνδυλα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ασπόνδυλα

  • (ουσιαστικοποιημένο) (ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό) (ζωολογία) ζώα τα οποία δεν διαθέτουν σπονδυλική στήλη. Πρόκειται για το 97% των ειδών των ζώων.

Αντώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία