Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αριθμητικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία