Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

αριθμήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος αριθμώ
  2. θα αριθμήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος αριθμώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αριθμήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του αρίθμηση