Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

αριθμήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος αριθμώ
  2. θα αριθμήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος αριθμώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αριθμήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του αρίθμηση