Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

αποθέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος αποθέτω
  2. θα αποθέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος αποθέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποθέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του απόθεση