Δείτε επίσης: άπατα, απάτα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

απατά