Δείτε επίσης: άπατα, απατά

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

απάτα