Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ενεστώτας, στη γενική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού