Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αξιόλογη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία