Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αξιόλογοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία