Ετυμολογία

επεξεργασία
ανταλλαγή αρχείων < → δείτε τις λέξεις ανταλλαγή και αρχείο < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική file sharing

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία