Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανικτερική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία