Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανικτερικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία