Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανειδίκευτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία