Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανειδίκευτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία