Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ακαζάντιστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία